عضویت در زرافه

اطلاعات ثبت نامی

  • به همراه امکانات عمومی مجموعه: اینترنت نوشیدنی گرم و سرد آشپزخانه ایستگاه بازی اتاق استراحت و رویدادهای داخلی
  • (این زمان قطعی نیست و در صورت تداخل با سایر زمان‌های رزرو شده یا رویدادهای زرافه، ممکن است تغییر کند.)
  • 0 تومان
  • تایید و پرداخت به منزله پذیرش شرایط و قوانین زرافه است

عضویت در خبرنامه زرافه

آدرس ایمیل شما نزد زرافه محفوظ خواهد ماند.

بالا